Despre noi

Zorile

“Fie ca «Zorile» să devină simbolul intrării noastre în marea cultură și civilizație modernă!”

ZORILE (ЗОРИ) - periodic informațional bilingv (în limbile română și rusă), cu apariție lunară, al Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR).

A apărut ca urmare a demersurilor de pe lângă Ministerul Culturii și Ministerul Muncii ale deputatului din partea CRLR, din 1990, Echim Andrei, precum și ale filologilor Feodor Chirilă și Petre Mocenco din București.

PRIMUL NUMĂR: noiembrie 1990.

DENUMIRE:

Fie ca «Zorile» să devină simbolul intrării noastre în marea cultură și civilizație modernă! Fie ca ziarul să devină steaua noastră călăuzitoare... Ziarul nostru se va numi «Zorile». Cuvântul e străvechi, o vocabulă plină de semnificație și frumusețe... În conștiința culturală a omenirii, zorile se asociază cu ivirea unei noi zile, cu începuturile unei noi vieți” – scria în articolul de fond al primului număr al publicației regretatul filolog Ivan Evseev, profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, reprezentant de seamă al CRLR, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor de cărți și numeroase articole și studii științifice.

TEMATICĂ:

„Zorile/Зори”, publicație cu caracter informațional și cultural, se adresează popu­lației ruse din România, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagă, dar și românilor și vorbitorilor de limba română, tuturor celor care încearcă să afle cine sunt rușii lipoveni, staroverii, care este istoria lor, religia, tradițiile, modul de viață al rușilor lipoveni, problemele lor sociale și doresc să le cunoască personalitățile și oamenii de seamă.

În paginile periodicului sunt publicate articole, reportaje, interviuri, note, cronici, materiale privind complicata și tragica istorie a credincioșilor ortodocși de rit vechi, privind folclorul rușilor lipoveni și graiul lor - dialect, sunt inserate materiale referitoare la viața spirituală a staroverilor. Sunt pre­zentate acțiunile și manifestările organizate de CRLR: olimpiadele naționale anuale de limba rusă maternă și de religie ortodoxă de rit vechi, festivalurile naționale ale cântecului și dansului rusesc (pentru adulți și pentru copii), precum și cele de poezie, concursurile naționale școlare, organizate în parteneriat cu Ministerul Educației, simpozioanele științifice naționale și internaționale privind fenomenul starover, ședințele Consiliului Director al CRLR, Conferințele și Adunările Generale ale CRLR ș.a.

Un loc important îl acordă personalităților marcante ale rușilor lipoveni și reprezentanților de seamă: scriitorilor și poeților, meșteșugarilor, iconografilor, pictorilor, profesorilor și învățătorilor, sculptorilor, sportivilor etc. Rușii lipoveni s-au remarcat în sporturi cum ar fi: boxul, atletismul, kaiac-canoe ș.a. Au fost publicate în „Zorile” articole despre deja renumiții în lumea întreagă Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, Sidor Lifere, Igor Lipalit, Anatoly Danilov, Iosif Chirilă, Petre Condrat, Alina și Petre Astafei, frații Simion și Calistrat Cuțov, Mitică Pricop, Cătălin Chirilă etc.

În paginile periodicului au fost destul de des inserate versuri și proză scurtă, semnate de: Alexandra Fenoghen, Elena Fenoghen, Magdalena Nazarov (Moț), Petre Lazăr, Erofei Ivanov, Lavric Fomici ș.a. sau cele care poartă semnătura deja consacraților Nichita Danilov, Ivan Evseev, Emil Iordache ș.a. Au scris despre cărți în „Zorile” sau au fost consemnate aparițiile editoriale semnate de Leonte Ivanov, Feodor Chirilă, Marina Vraciu, Axinia Crasovschi, Ilie Danilov, Mihai Nistor, Filip Ipatiov, Ivan Ivlampie, Svetlana Moldovan, Pavel Tudose, Alexandr Varona, Nichita Danilov, Ivan Evseev, Alexandra Fenoghen ș.a.

Periodicul reflectă problemele privind istoria culturii ruse, evenimentele importante din Rusia sau cele din cadrul diasporei ruse, despre literatura rusă, despre scriitorii ruși, în special despre cei care au rădăcini starovere, sau au scris despre ortodocșii de rit vechi sau despre cei ale căror opere au fost traduse în limba română.

În general, periodicul prezintă în paginile sale traducerile din literatura rusă, publicând cronici despre aparițiile editoriale privind cartea rusă, recenzii și note despre cele mai importante. Există rubrici dedicate copiilor, rubrică pentru cei mici și pentru elevi, pe care încercăm să-i obișnuim să citească texte și-n limba maternă. Au fost publicate, de-a lungul vremii, o serie de articole despre limba și cultura rușilor lipoveni, despre raporturile dintre graiurile locale și limba literară.

Studierea limbii ruse contemporane este o preocupare a periodicului care încearcă să stimuleze comunicarea în idiomul matern și în limba rusă modernă. Pentru filologi, s-au publicat texte dialectale în cadrul rubricii „Limba noastră”, precum și texte folclorice în cadrul rubricilor „Din povestirile rușilor lipoveni” și „Poveștile rușilor staroveri”, în care interlocutorii povesteau despre ei, despre viață în general, întâmplări autentice, păstrând particularitățile graiului staroverilor din România.

Din paginile publicației bilingve nu lipsesc nici materiale referitoare la religia staroverilor, la viața Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi (BORV) din România, dar și din lume. Abordând problemele credinței ortodoxe de rit vechi, nu înseamnă că periodicul nu este deschis și față de alte valori spirituale.

Articolele se publică ori în limba rusă, ori în limba română (inițial se publicau în ambele limbi).

TIRAJUL și FORMATUL:

Formatul actual al periodicului „Zorile”: 235 mm/324 mm, 20 de pagini, iar în perioada 1993-1998 formatul era A4, cu 12 pagini. Tirajul este de 2700 de exemplare, începând cu luna aprilie 2020.

REDACTOR-ȘEF:

Primul număr al „Zorilor” a apărut sub coordonarea redactorului-șef Petre Mocenco, filolog-traducător, actualmente pensionar. Apoi, a urmat din 1993 și până la sfârșitul anului 1997 redactorul-șef Andrei Ivanov, profesor universitar doctor la Universitatea din București - Catedra de Limbă și Literatură Rusă. Din 1998 și până în prezent, redactor-șef al periodicului „Zorile” (până în anul 2000 - redactor-șef interimar) este Svetlana Moldovan, filolog (în perioada cât a fost în concediu de maternitate - 2002-2004, de coordonarea activității în redacție a răspuns Zinaida Tamara Fedot). Responsabili de apariția numerelor „Zorile” au fost pentru perioade mai scurte: George Frol, Zinaida Tamara Fedot, Cristina Antonia Anore.

COLABORATORI:

În cei 30 de ani de apariții (se împlinesc în noiembrie 2020), din colegiul de redacție au făcut parte: Claudia Amelian Echim Andrei, Cristina Antonia Anore, Caterina Astafei, Axinia Crasovschi, Feodor Chirilă, Jenia Comănescu, Anișoara Denis-Condrat, Alexandra Dumitrică, Ivan Evseev, Zinaida Tamara Fedot, Nicolae Feodot, George Frol, Andrei Ivanov, Vitali Constantin Ivanov, Macsim Ivanov, Svetlana Moldovan, Ecaterina Martin, Laurențiu Micșunescu, Inna Mihaleva, Eugenia Mihart, Petre Mocenco, Angara Nyiri, Feodor Petuhov, Pavel Siminovski, Grigore Ștefan, Elvira Trakimaite, Alexandr Varona, Ivan Vitizov, Alexandra Zvenigorodschi.

Președinții de comunități locale și reprezentanții Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR), profesorii de limba rusă maternă reflectă, lună de lună, în paginile periodicului nostru evenimentele care au loc în localitățile lor.

În decursul anilor, membrii redacției periodicului „Zorile” au editat suplimente de religie de Crăciun și de Paște, un supliment dedicat împlinirii a zece ani de existență a CRLR (în ianuarie 2000), un supliment dedicat femeii (în martie 2000), un supliment cu materiale privind alegerile locale (aprilie 2000), un supliment de literatură, în iunie 2003. Începând cu nr. 4/2003, prima și ultima pagină erau color, începând cu 1/2005 - toate paginile sunt color.

TEHNOREDACTARE:

Cu sprijinul Departamentului pentru Minoritățile Naționale (astăzi, Departamentul pentru Relații Interetnice), începând cu anul 1995, culegerea textelor și tehnoredactarea se realizează pe calculatoarele redacției. De acest domeniu răspunde tehnoredactorul actual Valentin Filat. Până la el au mai fost tehnoredactori: Liliana Saraev-Bărbulescu, Nicolae Erast, George Ogrinja, Doru Grigore, George Frol, Leonard Lunguleac, Leon Grigore.

DIFUZARE:

„Zorile” se difuzează în 35 de sate și comune, în care numărul de ruși lipoveni este considerabil (Carcaliu – Kamen’, Slava Rusă, Jurilovca, Periprava, Socolinți, Sarichioi, Ghindărești – Novenkoe etc.) și în 20 orașe unde, de asemenea, există comunități locale ale rușilor lipoveni (Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, București, Vaslui, Galați, Gura Humorului, Năvodari, Piatra Neamț, Rădăuți, Suceava, Târgu Neamț, Iași ș.a.).

ORGANIZATORI

Membrii redacției au fost și sunt organizatorii principali ai câtorva acțiuni culturale ale CRLR: întâlnirea din 1999 la București a absolvenților Școlii Pedagogice cu limba de predare rusă (la 50 de ani de la absolvire); simpozioanele științifice internaționale cu tema „Cultura rușilor lipoveni în context național și internațional” (VII ediții până în anul 2020), care s-au concretizat cu editarea volumelor de referate și comunicări științifice (realizate tot de membrii redacției); Festivalul Poeziei Ruse (până în 2020 s-au desfășurat XII ediții); „Festivalul de interpretare de note psaltice și stihuri duhovnicești pentru copii” (până în 2020 – VI ediții), concursul școlar național „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni” (au avut loc deja două ediții – 2019 și 2020) s.a.

PE INTERNET

Pe pagina noastră de facebook (www.facebook.com/redactia.zorile) avem peste 9000 de prieteni/aprecieri, mulți cititori preferând site-ul publicației - www.zorile.ro (unde se află și arhiva digitală a „Zorilor”). Colaboratorii ne pot scrie pe adresa electronică - Email: office@zorile.ro