Noutati

Zorile

Stimați ruși lipoveni!!

Silviu Feodor | 05.03.2020
Stimați ruși lipoveni!!

Vă felicit din toată inima cu prilejul Zilei Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și a Zilei limbii ruse materne, ambele sărbătorite pe 12 februarie! În acest an important, 2020, CRLR sărbătorește împreună cu dvs a 30-a aniversare de la înființarea organizației noastre etnice.

În decembrie 1989, în țara noastră au avut loc evenimente importante, care au dus la schimbarea regimului politic și a vieții noastre în general. Nu vom uita jertfele și sângele vărsat în Decembrie 1989, pentru ca poporul român să-și câștige libertatea, iar România, această țară minunată, să pășească pe drumul dezvoltării și al democrației. Printre persoanele care și-au jertfit viața în Decembrie 1989 au fost și ruși lipoveni: Petre Astafei și Victor Ștefanov din București, Eftimie Serghei din Slava Rusă și Corneliu Gavrilov din Tulcea.

După Revoluția din Decembrie 1989, legislația românească le-a dat minorităților naționale posibilitatea să-și constituie organizații etnice. Dintre cele 19 etnii care locuiesc pe teritoriul României, noi am fost printre primii care și-au creat structurile organizatorice. În decembrie 1989, Comunitatea noastră a fost concepută ca o organizație etnică de către membrii Comitetului de inițiativă pentru crearea Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), format din reprezentanți ai intelectualității noastre: Feodor Chirilă, Andrei Ivanov, Andrei Echim, Petre Моcenco, Feodor Petuhov, Ivan Popov, Nicolae Feodot și Macsim Ivanov. Aceștia s-au reunit apoi pe 14 ianuarie (1 ianuarie pe stil vechi, după calendarul iulian) 1990, au creat Comitetul de inițiativă și au decis să pregătească toate documentele necesare pentru fondarea CRLR. Spiritul de inițiativă și munca deloc ușoară a acestor oameni, experiența lor de viață și cea profesională, înțelepciunea le-au permis să creeze o structură perfectă și să aleagă abordarea corespunzătoare, pentru ca organizația noastră să devină persoană juridică. Trebuie menționat că prioritățile Comunității noastre, încă de la început, sunt: educația și învățământul, conservarea și promovarea limbii materne ruse, a culturii și spiritualității noastre.

 Le datorăm tot respectul membrilor Comitetului de inițiativă – acestor oameni înțelepți, adevărați eroi, care au stabilit pașii de urmat, au luat măsurile necesare și au pus în practică planurile. Astfel, la 12 februarie 1990, de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România a fost recunoscută ca persoană juridică. Noi, creștinii ortodocși păstrători ai vechilor ritualuri și tradiții sfinte rusești, am fost impresionați de faptul că aceasta s-a întâmplat într-o zi atât de specială. Prin urmare, CRLR a decis ca cei Trei Sfinți Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur - stâlpii Ortodoxiei, învățătorii Bisericii - să devină ocrotitorii cerești ai organizației noastre etnice.

Pe parcursul celor 30 de ani de existență a Comunității au fost desfășurate numeroase activități importante în domeniul educației, științei, culturii, spiritualității.

Din februarie 1990, activitatea minorităților naționale este coordonată de către Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, în cadrul căruia există Consiliul Național al Minorităților Naționale, iar CRLR, laolaltă cu celelalte minorități, este în totalitate susținută financiar de către statul român. De asemenea, am fost și suntem întotdeauna sprijiniți în activitatea noastră de numeroși prieteni, parteneri și colaboratori.

În prezent, CRLR și Ministerul Educației și Cercetării desfășoară împreună concursuri școlare naționale, olimpiade și festivaluri. La aceste evenimente, precum și la altele, dedicate inclusiv generației tinere, cum ar fi: conferințe științifice, simpozioane, congrese, mese rotunde etc., participă mulți elevi, liceeni și studenți ruși lipoveni, împreună cu profesorii care îi îndrumă.

Unul dintre principalele evenimente științifice organizate de Comunitate este simpozionul științific internațional „Cultura rușilor lipoveni în context național și internațional”.  Nivelul conținutului științific prezentat în cadrul simpozionului nostru este foarte înalt. La simpozion participă, în afară de reprezentanții CRLR, oameni de știință din întreaga lume, care cercetează fenomenul starover. Iată, începem să ne pregătim de-acum pentru următorul simpozion, ediția a VIII-a, care se va desfășura peste un an.

Se știe că religia joacă un rol important în viața rușilor lipoveni și ne bucurăm în mod deosebit când vedem și simțim atitudinea plină de respect a tinerei generații față de credința, religia și cultura noastră spirituală.

Legăturile dintre generații au dat naștere unei triade indestructibile, sfinte pentru noi: Familia, Biserica, Școala, iar cele trei instituții au jucat un rol esențial în supraviețuirea și evoluția noastră.

O importanță deosebită în educarea tinerilor staroveri ruși lipoveni îl are studiul limbii slavone bisericești, al cântării psaltice și al icoanelor sfinte, pictate în stil vechi rusesc bizantin. Și în acest domeniu, Biserica și CRLR depun eforturi comune pentru păstrarea acestor valori spirituale, contribuie la formarea spirituală a tinerilor, pentru ca aceștia să poată trăi în mod decent și armonios alături de semenii lor.

Populația României i-a respectat întotdeauna pe rușii lipoveni, pentru loialitatea, hărnicia, onestitatea și talentul lor. De sute de ani, de când locuiesc pe teritoriul României, reprezentanții culturii și spiritualității rușilor lipoveni au contribuit substanțial la îmbogățirea culturii și spiritualității românești, au adus faimă țării noastre, România, precum și grupului nostru etnic.

În conformitate cu Constituția, Comunitatea noastră are un reprezentant în Parlamentul României, și, pe parcursul acestor ani, funcția de deputat al CRLR au deținut-o: Andrei Echim, Petru Suhov, Sevastian Fenoghen, Miron Ignat, care au depus eforturi susținute pentru asigurarea respectării drepturilor și intereselor Comunității noastre. În prezent, funcția de deputat este ocupată de Andrian Ampleev. Președinții Comunității, din 1990 și până la alegerea mea în 2016, au fost: Andrei Ivanov, Laurențiu Micșunescu, Feodor Petuhov, Feodor Chirilă, Ecaterina Evdochim, Andrei Mișurnov și Miron Ignat.

O altă prioritate a organizației noastre este dezvoltarea bazei materiale. Pentru conaționalii noștri, au fost construite Centre Culturale noi, cu o arhitectură modernă și tradițională, cu săli de festivități, cabinete de limbă rusă, biblioteci, precum și cu posibilitatea de a amenaja un muzeu local sau un colț muzeistic. În unele comunități locale au fost renovate clădirile achiziționate de către CRLR și ele oferă, astăzi, condiții optime pentru desfășurarea de evenimente pe teme legate de viața rușilor lipoveni.

Sunt convins că, în acest moment, direcția dezvoltării Comunității este cea corectă. Prin activitățile noastre, suntem capabili să arătăm lumii că rușii lipoveni fac parte dintr-un popor minunat, talentat și bogat spiritual - poporul rus.

Doresc să exprim sincera noastră recunoștință statului român, tuturor prietenilor noștri, partenerilor, colaboratorilor, pentru sprijinul lor, atât de valoros pentru noi.

Tuturor vă doresc din inimă multă sănătate, fericire, bunăstare, pace, prosperitate și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!

Vă felicit cu ocazia jubileului de 30 de ani al Comunității noastre! Vă felicit cu ocazia Zilei limbii materne ruse și a Zilei Comunității Rușilor Lipoveni din România!

 La mulți ani!

 Silviu FEODOR,

președintele CRLR