Политика конфиденциальности

Zorile

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Confidentialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importantă pentru COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA (cu sediul în Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti), în calitate de operator de date cu caracter personal. Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.zorile.ro.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligati să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.zorile.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea www.zorile.ro de către tine îti va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

www.zorile.ro utilizează doar fișiere de tip cookie necesare. Mai multe informatii privind utilizarea cookie-urilor poti găsi accesând Politica de cookie-uri.

www.zorile.ro nu prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul website-ului.

Ai dreptul de a depune reclamatii sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poti adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitătile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îti poti exercita drepturile amintite mai sus la adresa office@zorile.ro. Noi monitorizăm respectarea cerintelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protectie a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la office@zorile.ro

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Continutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a CRLR, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenîe de utilizare și/sau publicare). Utilizatorului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terte părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Continut în orice alt context decât cel original intentionat de CRLR. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Continut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. În cazul în care CRLR conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Utilizatorul are sau obtine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform conditiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea CRLR pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui continut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare. Niciun Continut transmis către Utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuală din partea CRLR și/sau al angajatului/prepusului CRLR care a mijlocit transferul de Continut, în cazul în care aceasta exista, fată de respectivul continut. Este interzisă orice utilizare a Continutului în alte scopuri decât cele permise expres sau de acordul de utilizare care îl insotește, în cazul în care acesta exista.

Vă reamintim că ne puteti contacta pentru orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitătile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îti poti exercita drepturile amintite mai sus la adresa office@zorile.ro. Noi monitorizăm respectarea cerintelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protectie a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la office@zorile.ro